• A yw Masgiau Golau LED yn Gweithio Mewn Gwirionedd?

  A yw Masgiau Golau LED yn Gweithio Mewn Gwirionedd?

  Mae manteision masgiau LED yn dibynnu ar y lliw golau a ddefnyddir, i roi croen cliriach a llyfnach i chi.O'r enw masgiau golau LED, dyma sut maen nhw'n swnio: dyfeisiau wedi'u goleuo gan oleuadau LED rydych chi'n eu gwisgo dros eich wyneb.A yw Masgiau LED yn Ddiogel i'w Defnyddio?Mae gan fasgiau LED “e...
  Darllen mwy
 • Lleithydd A'u Manteision Llawer

  Lleithydd A'u Manteision Llawer

  Mae'n debyg bod eich cartref wedi'i lenwi â theclynnau amrywiol sy'n gwneud bywyd yn llawer haws, o ategolion cegin i declynnau technoleg defnyddiol a mwy, ond a oes ganddo leithydd?Mae lleithydd yn ddyfais bwysig y mae ei hangen ar bob cartref beth bynnag, diolch i'w ystod eang o fuddion.Mae'r rhad, y...
  Darllen mwy
 • Trosolwg Cynnyrch Bar Harddwch Ynni

  Trosolwg Cynnyrch Bar Harddwch Ynni

  Beth Ydy e?Mae Energy Beauty Bar yn dylino'r dirgryniad ïonig sy'n tynnu crychau o wahanol ddifrifoldeb a lleoleiddio ar yr wyneb.Gallwch ddefnyddio'r ddyfais gartref, nid oes rhaid i chi ymweld â llawfeddyg plastig neu barlwr harddwch i gael gwared ar wrinkles, gan gynnwys rhai dwfn.Yr effaith adfywio yw...
  Darllen mwy
 • Rhywbeth y mae angen i chi ei wybod am dynnu gwallt laser

  Rhywbeth y mae angen i chi ei wybod am dynnu gwallt laser

  Pa mor hir mae tynnu gwallt laser yn para?Mae tynnu gwallt laser yn ffurf hirdymor o dynnu gwallt sy'n niweidio neu'n dinistrio'r ffoligl gwallt.Fodd bynnag, gall y gwallt aildyfu, yn enwedig os yw'r ffoligl wedi'i ddifrodi ac na chaiff ei ddinistrio yn ystod y weithdrefn tynnu gwallt laser.Am y rheswm hwn, mae llawer o feddygon ...
  Darllen mwy
 • A Ddylech Ddefnyddio Brwsh Glanhawr Wyneb?

  A Ddylech Ddefnyddio Brwsh Glanhawr Wyneb?

  A Ddylech Ddefnyddio Brwsh Glanhawr Wyneb?O serums wyneb i sgrwbiau, mae yna dipyn i'w orchuddio o ran gofal croen - a dim ond cynhyrchion yw hynny!Os ydych chi'n dal i ddysgu am y nifer o ffyrdd i chwaraeon wedd hardd, efallai eich bod wedi dechrau plymio i ymchwilio i ba offer gofal croen rydych chi'n ei...
  Darllen mwy
 • popeth sydd angen i chi ei wybod am therapi golau yn y cartref

  popeth sydd angen i chi ei wybod am therapi golau yn y cartref

  Beth yw therapi golau?Sut mae therapi golau LED yn gweithio?Mae'n cyfeirio at y broses o amlygu croen i olau sydd yn y sbectrwm gweladwy - gan gynnwys coch, glas, melyn, gwyrdd, porffor, cyanin, porffor golau - ac anweledig yn y sbectrwm i dreiddio'n ddwfn o dan y sgïo ...
  Darllen mwy
 • Cribau Laser ar gyfer Twf Gwallt

  Cribau Laser ar gyfer Twf Gwallt

  A all crib gwallt laser wir ysgogi aildyfiant gwallt a lleihau colli gwallt?Yr ateb gonest yw: Nid i bawb.Profwyd bod y brwsh twf gwallt laser yn gwella twf gwallt unrhyw un sydd â ffoliglau gwallt byw yn eu croen y pen.Y rhai nad ydynt - efallai na fyddant yn elwa o ...
  Darllen mwy
 • Manteision defnyddio lleithydd

  Manteision defnyddio lleithydd

  Trwy ychwanegu lleithder i'r aer, gall lleithyddion fod yn fuddiol ar gyfer sawl cyflwr meddygol.Gall aer sych achosi lleithder i anweddu o'r croen a symptomau anadlol i waethygu dros amser.Gall ychwanegu lleithder i'r aer gyda lleithydd wrthweithio'r problemau hyn.Hu...
  Darllen mwy
 • A all Tylino Croen y Pen Helpu Gwallt i Dyfu'n Gyflymach?

  A all Tylino Croen y Pen Helpu Gwallt i Dyfu'n Gyflymach?

  Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o dyfu a chynnal gwallt iach.Felly pan glywn y gall rhywbeth fel tylino croen y pen yn ddamcaniaethol helpu i dyfu gwallt yn gyflymach, ni allwn helpu ond bod yn chwilfrydig.Ond a yw'n gweithio mewn gwirionedd?Rydym yn gofyn i ddermatolegwyr Francesca Fusco a Morgan Raba...
  Darllen mwy